PRVI HRVATSKI KONGRES

IZAZOVI U NEUROLOGIJI

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

OSIJEK, 10. – 12. STUDENOGA 2023.

EDUKATIVNI I INFORMATIVNI
TURISTIČKI CENTAR MLADIH
• STARA PEKARA •
Trg Vatroslava Lisinskog 11, Osijek

PRVI HRVATSKI KONGRES

IZAZOVI U NEUROLOGIJI

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

OSIJEK, 10. – 12. STUDENOGA 2023.

EDUKATIVNI I INFORMATIVNI
TURISTIČKI CENTAR MLADIH
• STARA PEKARA •
Trg Vatroslava Lisinskog 11, Osijek

Poštovani kolegice i kolege,
čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na Prvi hrvatski neurološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Izazovi u neurologiji koji će se održati u Osijeku od 10. do 12. studenog 2023. godine.
Tema ovogodišnjeg kongresa je imunologija u demijelinizacijskim, neuromuskularnim i neurodegenerativnim bolestima. Ideja nam je kroz niz zanimljivih predavanja i prikaza neuroloških bolesnika objasniti dijagnostičke i terapijske izazove u neuroimunološkim, neuromuskularnim i neurodegenerativnim bolestima s kojima se svakodnevno susrećemo ili s kojima bismo se mogli susresti.
Zadnje nam je desetljeće donijelo nova saznanja iz područja neuroimunologije koja su posljedično utjecala i na suvremeniji dijagnostički i terapijski pristup u liječenju naših bolesnika. Istovremeno, iskustva iz kliničke prakse pokazala su nam različitosti u izražaju i tijeku imunološki uvjetovanih poremećaja središnjeg, perifernog živčanog sustava, mišića, neuromišićne spojnice te mogućih i preklapanja simptoma zbog oštećenja više neuroloških sustava istovremeno.
Cilj nam je razgovarati o izazovima koji su dio našeg svakodnevnog posla i pomoći jedni drugima u sigurnijem i sveobuhvatnijem zbrinjavanju naših bolesnika.
Veselimo se zajedničkom druženju u Osijeku, a vas pozivamo na aktivno sudjelovanje s prikazima bolesnika iz vaše kliničke prakse.
Srdačno,

doc. prim. dr. sc. Svetlana Tomić, dr. med.
doc. prim. dr. sc. Biserka Kovač, dr. med.
Tea Mirošević Zubonja, dr. med.

ORGANIZATORI KONGRESA

Klinički bolnički centar Osijek
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Udruga bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti “Buđenje”
Hrvatsko neurološko društvo
Hrvatsko društvo za neuroznanost
Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju

POKROVITELJI KONGRESA

Hrvatska liječnička komora

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

FINALNI  PROGRAM

PETAK, 10. STUDENOGA 2023. | FRIDAY, 10th NOVEMBER 2023.

11:00 – 12:00 SVEČANO OTVORENJE KONGRESA

12:00 – 12:30 Pauza

12:30 – 13:50 Moderatori: Marija Žagar, Biserka Kovač

 • Marija Žagar, Zagreb, Hrvatska Sy Guillain-Barre – 20 min
 • Ivan Stojić, Zagreb, Hrvatska Prikaz bolesnika – Izazovi u liječenju bolesnika s akutnom aksonalnom motornom poliradikuloneuropatijom i SARS COV2 infekcijom – 10 min
 • Igor Cindrić, Virovitica, Hrvatska Prikaz bolesnika s Gullain-Barre sindromom sa predominantno senzornim simptomima – 10 min
 • Zorica Stević, Beograd, Srbija Izazovi u dijagnostici i liječenju multifokalne motorne neuropatije – 20 min
 • Jelena Vitković, Beograd, Srbija Prikaz bolesnika s multifokalnom motornom neuropatijom – 10 min
 • Vukan Ivanović, Beograd, Srbija Prikaz bolesnika – Izazovi u postavljanju točne dijagnoze: MMN – 10 min

13:50 – 14:00 Diskusija

14:00- 14:10 Pauza

14:10 – 15:30 Moderatori: Marija Žagar, Biserka Kovač

 • Blaž Koritnik, Ljubljana, Slovenija Dijagnostika i liječenje kronične inflamatorne demijelinizacijske polineuropatije – naša iskustva – 20 min
 • Sanja Mišević, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – Kako komorbiditeti utječu na procjenu relapsa CIDP? – 10 min
 • Anita Marčinko Budimčević, Zagreb, Hrvatska Prikaz bolesnika „POEMS“ – 10 min
 • Biserka Kovač, Osijek, Hrvatska Izazovi u prepoznavanju i liječenju rijetkih imunoloških neuropatija – 20 min
 • Biserka Kovač, Osijek, Hrvatska Senzorna ataksija koja dugo traje – 10 min
 • Julija Rimac, Vukovar, Hrvatska Dijagnostička vrijednost refleksa stražnjih korijena kaude ekvine registriranih u mišićima donjih ekstrmeiteta – 10 min

15:30 – 15:40 Diskusija

15:40 – 16:00 Pauza

16:00 – 17:20 Sponzor sekcije: Abbvie

Moderatori: Igor N Petrović, Svetlana Tomić

 • Svetlana Tomić, Osijek, Hrvatska Autoimmune parkinsonism and tremor – 20 min
 • Zvonimir Popović, Osijek, Hrvatska Case report – 10 min
 • Sanja Čubela, Osijek, Hrvatska Case report – 10 min
 • Igor N Petrović, Beograd, Srbija Autoimmune dystonia and chorea – 20 min
 • Petra Bago Rožanković, Zagreb, Hrvatska Case report – 10 min
 • Romana Perković / Gabrijela Pejkić, Zagreb, Hrvatska Case report – 10 min

17:20 – 17:30 Diskusija

17:30 – 18:00 Pauza

18:00 – 19:20 Sponzor sekcije: Stada

Moderatori: Igor N Petrović, Svetlana Tomić

 • Dejan Georgiev, Ljubljana, Slovenia Autoimmune myoclonus – 20 min
 • Margarita Grneva, Ljubljana, Slovenia Case report – 10 min
 • Sara Matoša, Osijek, Hrvatska Case report – 10 min
 • Norbert Kovacs, Pecs, Hungary Autoimmune ataxia – 20 min
 • Tamas Mako, Pecs, Hungary Case report – 10 min
 • Dijana Rutnik Fot, Osijek, Hrvatska Case report – 10 min

19:20 – 19:30 Diskusija

SUBOTA, 11. STUDENOGA 2023. | SATURDAY, 11th NOVEMBER 2023.

09:00 – 10:40 Moderatori: Mario Habek, Vanja Bašić Kes

 • Tatjana Pekmezović, Beograd, Srbija Značaj registara i kohortnih studija u tretmanu osoba sa multiplom sklerozom – 20 min
 • Mario Habek, Zagreb, Hrvatska BTK inhibitori – novi korak u liječenju multiple skleroze – 20 min
 • Vanja Bašić Kes, Zagreb, Hrvatska Izazovi prepoznavanja nemotorne simptomatologije u dijagnostici multiple skleroze – 20 min
 • Tea Mirošević Zubonja, Osijek, Hrvatska Izazovi dugoročnog liječenja bolesnika sa multiplom sklerozom – 20 min
 • Tihana Gržinčić, Bjelovar, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min
 • Marija Ratković, Slavonski Brod, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min

10:40 – 10:50 Diskusija

10:50 – 11:10 Pauza

11:10 – 13:10 Moderatori: Ines Lazibat, Tea Mirošević Zubonja

 • Ines Lazibat, Zagreb, Hrvatska Neurodegenerativni procesi u MS-u – 20 min
 • Lidija Dežmalj Grbelja, Zagreb, Hrvatska Izazovi liječenja multiple skleroze u žena generativne dobi – 20 min
 • Lidija Šapina, Slavonski brod, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min
 • Hrvoje Bradvica, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min
 • Spomenka Kiđemet Piskać, Varaždin, Hrvatska Kognitivne promjene kod pacijenata sa multiplom sklerozom – izazovi u dijagnostici i liječenju – 20 min
 • Klaudia Duka Glavor, Zadar, Hrvatska Fitts tapping test – novi test u ispitivanju kognicije kod bolesnika sa multiplom sklerozom? – 20 min
 • Lea Šilec, Varaždin, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min
 • Anamarija Soldo Koruga, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min
 • Magdalena Valenčak, Našice, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min

13:20 – 13:30 Diskusija

13:30 – 14:30 Ručak

14:30 – 16:20 Moderatori: Osman Sinanović, Slobodan Apostolski

 • Slobodan Apostolski, Beograd, Srbija Izazovi u dijagnostici i liječenju miastenije gravis – 20 min
 • Aleksandra Šimić, Vukovar, Hrvatska Prikaz bolesnika – Terapijski rezistentna miastenija gravis u bolesnika s malignim timomom – 10 min
 • Lidija Knežević Poljak, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – Akutna respiracijska insuficijencija kao prvi simptom generaliziranog oblika miastenije gravis – 10 min
 • Dubravka Dobec Gorenak, Varaždin, Hrvatska Prikaz bolesnika – Utječu li nužno komorbiditeti na težinu miastenije gravis ? – 10 min
 • Osman Sinanović, Tuzla, BiH Izazovi u dijagnostici i liječenju miopatija: polimiosits ili Pompeova bolest ? – 20 min
 • Tihana Gilman Kuric, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – Bolesnica s kroničnim polimiositisom – 10 min
 • Klementina Korda, Vinkovci, Hrvatska Prikaz bolesnika – Liječenje parainfekcijske, akutno nastale parapareze – 10 min
 • Petar Kes, Zagreb, Hrvatska Terapeutska afereza u neurologiji – 20 min

16:20 – 16:30 Diskusija

16:30 – 17:00 Pauza

17:00 – 18:20 Moderatori: Zorica Stević, Ivica Bilić

 • Ivana Basta, Beograd, Srbija Paraneoplastički neurološki sindromi – suvremeni koncept dijagnostike i liječenja – 20 min
 • Milica Vukojević, Beograd, Srbija Prikaz bolesnika sa subakutnom senzornom polineuropatijom – 10 min
 • Andona Milovanović, Beograd, Srbija Prikaz bolesnika sa cerebelarnom degeneracijom – 10 min
 • Ivica Bilić, Split, Hrvatska Neuromiotonija – 20 min
 • Vlatka Pečvarac, Osijek Hrvatska Prikaz bolesnika „Isaacs sy.- bolna neuromiotonia’’ – 10 min
 • Siniša Majski, Vukovar, Hrvatska Prikaz bolesnika ‘’Stiff limb sy” – 10 min

18:20 – 18:30 Diskusija

18:30 – 18:55 Moderatori: Mirjana Vladetić, Biserka Kovač

 • Mirjana Vladetić, Osijek, Hrvatska Psihološki profil u bolesnika s neuroimunološkim bolestima – 20 min
 • Jasna Kraljević-Kos, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – 10 min

18:55 – 19:05 Diskusija

DVORANA II

17:00 – 18:30 Panel Workshop

 • Neuroimaging in Multiple Sclerosis – current practice and national standardization of MRI reports

Sponzor: Roche

NEDJELJA 12. STUDENOGA 2023. | SUNDAY, 12th NOVEMBER 2023.

09:00 – 10:20 Sponzor sekcije: AstraZeneca

Moderatori: Jelena Drulović, Mario Habek

 • Barbara Barun, Zagreb, Hrvatska Izazovi dijagnostike i liječenja poremećaja spavanja kod bolesnika sa multiplom sklerozom – 20 min
 • Šarlota Mesaroš, Beograd, Srbija The role of MRI in diagnosis of NMO – 20 min
 • Jelena Drulović, Beograd, Srbija Autoimune bolesti urdužene sa bolestima iz spektra neuromijelitisa optika – 20 min
 • Mario Habek, Zagreb, Hrvatska Iskustva u liječenju bolesnika iz spektra NMO – 20 min
 • Nikola Momčilović, Beograd, Srbija Clippers sindrom – 10 min
 • Jelena Vitković, Beograd, Srbija Komorbiditet NMDA receptor encefalitisa i multiple skleroze – 10 min

10:40 – 10:50 Diskusija

10:50 – 11:20 Pauza

11:20 – 12:20 Moderatori: Ivan Adamec, Tereza Gabelić

 • Ivan Adamec, Zagreb, Hrvatska Autonomna disfunkcija u demijelinizacijskim bolestima središnjeg živčanog sustava – 20 min
 • Tereza Gabelić, Zagreb, Hrvatska MOGAD – 20 min
 • Martina Kos, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – Pedijatrijski ADEM – od kliničke slike do dijagnoze – 10 min
 • Mia Damašek, Osijek, Hrvatska Prikaz bolesnika – NMO u dječjoj dobi – 10 min

12:20 – 12:30 Diskusija

12:30 ZATVARANJE KONGRESA

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

Kongres će biti bodovan sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore

Sudjelovanje *
Kongresna večera (petak, 10.11.2023.) *

KOTIZACIJE KONGRESA

Liječnici specijalisti – 350,00 € + PDV
Liječnici specijalizanti – 250,00 € + PDV
Izlagači – 200,00 € + PDV

Kongres će biti bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi Hrvatske liječničke komore i prema pravilniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ECTS bodovima kao trajna medicinska izobrazba.

Za rezervaciju smještaja i ostale tehničke upite molimo kontaktirati kongresnu agenciju.

TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA

Aorta d.o.o.
Grge Tuškana 37
10000 Zagreb
info@aorta.hr
+ 385 (0)1 282 4645